Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
132.
Decyzja Nr 78/MON z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.05.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.27 13:54
Treść aktu: