Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
132.
Decyzja Nr 148/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.29 11:14
Treść aktu: