Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
132.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej "Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"
Minister Obrony Narodowej 2014.04.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.16 11:58
Treść aktu: