Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
132.
Decyzja Nr 131/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej i jego pododdziałów
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 11:40
Treść aktu: