Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
132.
Decyzja Nr 111/MON z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu
Minister Obrony Narodowej 2020.08.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.18 08:00
Treść aktu: