Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
131.
Decyzja Nr 147/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych, będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróżnienia w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.29 11:13
Treść aktu: