Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
131.
Decyzja Nr 137/MON z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ekwiwalentu pienieżnego wypłacanego w 2014 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnetrznych słuzb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2014.04.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.16 11:56
Treść aktu: