Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
131.
Decyzja Nr 133/MON z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie naboru w 2013 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniuw grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2013.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.13 11:40
Treść aktu: