Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
130.
Decyzja Nr 146/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ekwiwalenu pieniężnego wypłacanego w 2015 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2015.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.29 11:11
Treść aktu: