Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
130.
Decyzja Nr 131/MON z dnia 13 maja 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Kierownictwa Zarządzania Projektem Wdrażania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Samolotów F-16
Minister Obrony Narodowej 2013.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.13 11:38
Treść aktu: