Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
130.
Decyzja Nr 109/MON dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania i wycofywania polskich kontyngentów wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2020.08.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.17 09:15
Treść aktu: