Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
130.
Decyzja Nr 104/MON z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.07.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.10 13:34
Treść aktu: