Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Decyzja Nr 5/MON z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.09 09:53
Treść aktu: