Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Decyzja Nr 26/MON z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2016.02.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.02.18 13:14
Treść aktu: