Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Decyzja Nr 14/MON z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego 104. Batalionu Zabezpieczenia oraz przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia Święta 104. Batalionu Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2017.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.13 10:07
Treść aktu: