Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Decyzja Nr 11/MON z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 16. Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2022.02.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.10 12:11
Treść aktu: