Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
13.
Decyzja Nr 10/MON z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej”
Minister Obrony Narodowej 2021.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.15 12:26
Treść aktu: