Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
129.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji i realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa
Minister Obrony Narodowej 2021.05.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.25 13:50
Treść aktu: