Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
129.
Decyzja Nr 237/MON z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.07.27 11:34
Treść aktu: