Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
129.
Decyzja Nr 106/MON z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa
Minister Obrony Narodowej 2012.04.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.05 09:01
Treść aktu: