Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
129.
Decyzja Nr 103/MON z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.07.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.04 14:15
Treść aktu: