Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Decyzja Nr 74/MON z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 5. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2021.05.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.25 13:49
Treść aktu: