Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Decyzja Nr 233/MON z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Wojskowej Służby Prawnej
Minister Obrony Narodowej 2016.07.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.07.20 11:05
Treść aktu: