Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Decyzja Nr 142/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych prowadzonego w ramach pełnego pokrycia jego kosztów w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.04.29 11:09
Treść aktu: