Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Decyzja Nr 128/MON z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Swieta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.04.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.04.14 11:37
Treść aktu: