Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Decyzja Nr 107/MON z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 3. Batalion Inżynieryjny im. ppłk. Rudolfa Matuszka
Minister Obrony Narodowej 2020.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.13 12:42
Treść aktu: