Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
128.
Decyzja Nr 102/MON z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2019.07.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.04 12:44
Treść aktu: