Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
127.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia święta Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego
Minister Obrony Narodowej 2021.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.24 15:28
Treść aktu: