Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
127.
Decyzja nr 232/MON z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.07.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.07.20 11:01
Treść aktu: