Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
127.
Decyzja Nr 129/MON z dnia 7 maja 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracownikow resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.05.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.08 12:03
Treść aktu: