Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
127.
Decyzja Nr 106/MON z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona dywizjonowi artylerii samobieżnej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego
Minister Obrony Narodowej 2020.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.13 12:41
Treść aktu: