Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
127.
Decyzja Nr 101/MON z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.07.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.07.01 11:56
Treść aktu: