Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Współprzewodniczącego ze strony polskiej Wspólnej Komisji działającej na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.05.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.24 10:50
Treść aktu: