Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Decyzja Nr 231/MON z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca dcyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.07.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.07.15 10:51
Treść aktu: