Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Decyzja Nr 105/MON z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 19. Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
Minister Obrony Narodowej 2020.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.13 12:40
Treść aktu: