Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Decyzja Nr 100/MON z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.06.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.28 11:37
Treść aktu: