Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
126.
Decyzja Ne 125/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Bytomiu
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 11:32
Treść aktu: