Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
125.
Decyzja Nr 99/MON z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.06.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.28 11:35
Treść aktu: