Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
125.
Decyzja Nr 71/MON z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta 2. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2021.05.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.21 09:51
Treść aktu: