Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
125.
Decyzja Nr 127/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2013 r. za przedmity mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2013.05.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.05.06 10:37
Treść aktu: