Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
125.
Decyzja Nr 124/MON z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz oznaki rozpoznawczej Biura do Spraw Proobronnych
Minister Obrony Narodowej 2017.06.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.06.26 11:30
Treść aktu: