Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
125.
Decyzja Nr 103/MON z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa Nr 2/MON z dnia 14 stycznia 2011 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.04 11:29
Treść aktu: