Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
124.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 19 maja 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.20 13:44
Treść aktu: