Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
124.
Decyzja Nr 124/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2013.04.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.30 12:14
Treść aktu: