Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
124.
Decyzja Nr 103/MON z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. batalion czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
Minister Obrony Narodowej 2020.08.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.08.13 12:26
Treść aktu: