Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Decyzja Nr 99/MON z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
Minister Obrony Narodowej 2012.04.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.04 11:13
Treść aktu: