Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Zespół Szturmowy „C” Jednostki Wojskowej AGAT
Minister Obrony Narodowej 2019.06.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.06.27 13:14
Treść aktu: