Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Decyzja Nr 69/MON z dnia 19 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2021.05.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.05.20 12:16
Treść aktu: