Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Decyzja Nr 220/MON z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.07.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.07.12 10:46
Treść aktu: