Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
123.
Decyzja Nr 123/MON z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczalt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2013.04.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.04.30 12:12
Treść aktu: